Akademik

Akademik

Veriler Analize Nasıl Hazırlanır

İlk defa yüksek lisans tezi ya da makale yazacak araştırmacılar genelde aldıkları istatistik dersleri/kursları ile analiz yapamadıklarından yakınırlar. Bunun en temel nedenlerinden birisi yapacakları analizin varsayımlarını bilmemektir. Eğer parametrik bir test (ilişkisiz örneklemler t testi, ANOVA, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı vb.) yapılacaksa kayıp değer, uç değer incelemeleri yapılmalı, veriler temizlendikten sonra normal dağılım, homojenlik vb. varsayımlar test edilmelidir. Bu testler yapıldıktan sonra YÖNTEM bölümünde Verilerin Analizi başlığı altında raporlaştırılmalıdır. Tezin/makalenin araştırma soruları ya da hipotezlerine bağlı olarak ilgili analizi yapmaya daha sonra başlamak gerekir. Çoğu kişi yukarıda açıklanan adımları yapmadan doğrudan analize geçer ve tez jürisine girdiğinde bir hüsranla karşılaşır. Çünkü veri setinden bir kişiye ait verinin bile silinmesi tüm analizlerin tekrar yapılmasına neden olacaktır.