Bilimsel Analiz

AMAÇ, ARAŞTIRMA SORULARI / HİPOTEZLER

Çoğu araştırmacı tezlerini/araştırmalarını tez yazım kılavuzlarındaki sıraya göre yazacağını düşünmektedir. İstatistiksel analizler konusunda yeterli donanımları olmadığı için de amaç ve yöntemle ilgili kısımları sona bırakmaktadır. Oysa bu bölümler araştırmanın nasıl yapılacağını belirlemektedir. Benzetme yapılacak olursa bir bina yapacaksanız, amaç ve yöntem binanın planını oluşturmaktadır. Planlanmadan yapılmaya çalışılan binaların durumlarını biliyorsunuz. Araştırmanın genel amacının ve araştırma sorularının/hipotezlerinin araştırmanın başında belirlenmesi bize önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ne kadar süre çalışmamız gerektiğini, hangi ölçme araçlarını kullanmamız ya da geliştirmemiz gerektiğini, örneklemimizin kaç kişiden oluşacağını ve örneklemin nasıl belirleneceğini ve hangi istatistiksel teknikleri kullanacağımızı planlamış oluruz. Amacın önceden belirlenmesinin bir diğer avantajı literatür taraması için bize kolaylık sağlamasıdır. Araştırmada her şey amaç için yapılır. Literatür amaca göre taranır. Ölçme araçları amaca göre belirlenir. Eğer amaç önceden belirlenmezse literatürü nasıl tarayacağımızı bilemeyiz. Alt alta çok sayıda tanımın olduğu ancak okuyucu anlaşılmayan bir literatüre sahip oluruz. Bulguları elde ettikten sonra araştırmanın son aşamasında, tartışmanın yazılmasında, ciddi sorunlar yaşarız. Çünkü elimizde çeşitli bulgular vardır ancak literatür amaca göre yazılmadığı için bu bulguları bir türlü tartışamayız.

Yukarıda bahsettiğim sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız araştırma becerilerinizin iyi derecede gelişmiş olması gerekmektedir. Akademik çalışmalarınızda başarılar dileriz…

Bilimsel Analiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir