Anket ve Ölçek Farkı

Araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda veri toplamak amacıyla anket, ölçek, test, envanter, gözlem formu, görüşme formu vb. kullanmaktadırlar. Bu yazıda nicel veri toplama aracı olarak kullanılan anket ve ölçek farkını göreceğiz. Ayrıca anket ve ölçeği yakından tanıyacağız.

Yazıyı Oku