Ölçme

Ölçme

Ölçme aracı (anket, ölçek, test, envanter, vb.) geliştirme, uyarlama

Ölçekler, anketler, envanterler, testler vb. psikolojik ölçme araçlarının geliştirilme aşamaları farklı farklıdır. Benzer aşamalar olmakla birlikte birbirinden ayrılan durumlar da olabilmektedir. Örneğin ölçek geliştirilirken izlenen adımlar anket geliştirilirken izlenen adımlara göre oldukça kapsamlıdır. Yapı geçerliği ve güvenirlik konusunda detaylı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Test geliştirilirken ise ölçekten farklı olarak katılımcıların performansları ölçülmek istendiği için sorularla (maddeler) ilgili güçlük ve ayırt edicilik gibi katsayılar hesaplanmalı, testin doğru bir kapsamı ölçtüğü test planı (belirtke tablosu) ile kanıtlanmalıdır. Bu detaylara hakim akademik kadromuzla doğru bir şekilde yönlendirilirsiniz. Araştırmaya başladığınızda kaç kişiye ulaşmanız gerektiğini, ne kadar sürede çalışmanızın sonuçlandırılacağını, süreç içerisinde hangi analizlere ne kadar ücret vereceğinizi net bir şekilde bilirsiniz. Analizleriniz ve danışmanlığınız gerçek profesyoneller tarafından yapılır. Ölçme aracı geliştirme, uyarlama, yapı geçerliği doğrulama, güvenirlik analizi yapma vb. ölçme aracı analizleri konusunda doğru yerde olduğunuzu ifade etmek isteriz.

Akademik

Veriler Analize Nasıl Hazırlanır

İlk defa yüksek lisans tezi ya da makale yazacak araştırmacılar genelde aldıkları istatistik dersleri/kursları ile analiz yapamadıklarından yakınırlar. Bunun en temel nedenlerinden birisi yapacakları analizin varsayımlarını bilmemektir. Eğer parametrik bir test (ilişkisiz örneklemler t testi, ANOVA, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı vb.) yapılacaksa kayıp değer, uç değer incelemeleri yapılmalı, veriler temizlendikten sonra normal dağılım, homojenlik vb. varsayımlar test edilmelidir. Bu testler yapıldıktan sonra YÖNTEM bölümünde Verilerin Analizi başlığı altında raporlaştırılmalıdır. Tezin/makalenin araştırma soruları ya da hipotezlerine bağlı olarak ilgili analizi yapmaya daha sonra başlamak gerekir. Çoğu kişi yukarıda açıklanan adımları yapmadan doğrudan analize geçer ve tez jürisine girdiğinde bir hüsranla karşılaşır. Çünkü veri setinden bir kişiye ait verinin bile silinmesi tüm analizlerin tekrar yapılmasına neden olacaktır.

Akademik

Veriler Analize Nasıl Hazırlanır

İlk defa yüksek lisans tezi ya da makale yazacak araştırmacılar genelde aldıkları istatistik dersleri/kursları ile analiz yapamadıklarından yakınırlar. Bunun en temel nedenlerinden birisi yapacakları analizin varsayımlarını bilmemektir. Eğer parametrik bir test (ilişkisiz örneklemler t testi, ANOVA, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı vb.) yapılacaksa kayıp değer, uç değer incelemeleri yapılmalı, veriler temizlendikten sonra normal dağılım, homojenlik vb. varsayımlar test edilmelidir. Bu testler yapıldıktan sonra YÖNTEM bölümünde Verilerin Analizi başlığı altında raporlaştırılmalıdır. Tezin/makalenin araştırma soruları ya da hipotezlerine bağlı olarak ilgili analizi yapmaya daha sonra başlamak gerekir. Çoğu kişi yukarıda açıklanan adımları yapmadan doğrudan analize geçer ve tez jürisine girdiğinde bir hüsranla karşılaşır. Çünkü veri setinden bir kişiye ait verinin bile silinmesi tüm analizlerin tekrar yapılmasına neden olacaktır.