Tez & Araştırma

Tez & Araştırma

Tezlerin editör okuması ve şekilsel düzenlemeler

Tez ve araştırmalarınız konusunda doğru, akademik destekleri sunuyoruz.

tezarstrmaaa

ANALİZ & İSTATİSTİK

Araştırma yönteminin belirlenmesi

Araştırma yöntemleri nicel, nitel ve karma olarak temelde üçe ayrılmaktadır. Araştırmaya başlarken ilk olarak belirlenmesi gereken özelliklerden birisi de yöntemin belirlenmesidir. Hangi yöntemin uygulanacağına dair doğru kararın verilmesi gerekmektedir. Bu konuda firmamız müşterilerimize çeşitli araştırma modeli alternatifleri önermekte, yaklaşık maliyet durumlarını belirtmektedir. Daha sonra birlikte araştırma modeline karar verilmektedir.

Örneklem/Çalışma grubuna karar verilmesi

Araştırmanın örneklemi ya da çalışma grubu araştırma modeline, hedef evrene göre değişiklik göstermektedir. Eğer amaç evrene genellemek ise (nicel bir araştırma, örneğin tarama türü) evrene göre minimum örneklem sayısının belirlenmesi gerekir. Bu konuda yardımcı olmaktayız. Müşterilerimiz ulaşmaları gereken minimum kişi sayısını önceden bilmektedirler. Eğer çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisini kullanmak gerekiyorsa ya da deneysel bir araştırma ise yine ulaşılması gereken kişi sayısını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Özellikle deneysel çalışmalar için güç analizini hesaplıyoruz.

Uygun örneklem büyüklüğünün seçilmesi

Örneklem büyüklüğü için öncelikli olarak bağımlı değişkenin özelliği (sürekli ya da süreksiz bir değişken olma durumu) ve evren sayısı belirli olmaktadır. Bu konuları müşteri bize ilettikten sonra uygun formülü kullanarak örneklem büyüklüğünü hesaplamaktayız.

Amaç ve alt amaçların yazılması

Araştırmada belki de ilk belirlenmesi gereken amacın ve araştırma sorularının ya da hipotezlerin belirlenmesidir. Bu konuda müşterilerimize yardımcı oluyoruz ve analizler için net fiyat bilgisini paylaşıyoruz. Böylece müşterilerimiz nasıl analizlerin yapılacağını ve ödeyecekleri miktarı, biz de ne kadar emek harcayacağımızı biliyoruz.

Nicel/Nitel veri analizinin yapılması

Araştırma soruları ya da hipotezler kapsamında uygun nicel/nitel analiz tekniğinin uygulanması konusunda firmamız deneyim ve akademik bilgiye sahiptir. Analiz aslında buzdağının görünen yüzüdür. Analiz aşamasından önce verilerin temizlenmesi, normallik testlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Verileri temizliyoruz, varsayımları test ediyoruz, daha sonra analizleri yapıyoruz. Yani sizin bize gönderdiğiniz ham verilere analiz yapmıyoruz. Diyelim ki 300 kişiye ulaştınız ve istatistik yardımı aldığınız kişi(ler) de analizinizi 300 kişilik veri setine yaptılar. Bu büyük olasılıkla acemi kişi(ler) tarafından analizinizin yapıldığını gösterir. Literatürde yer alan tüm varsayımları test ediyor ve tezinizin ilgili bölümünde yazıyoruz. Böylece müşterilerimiz akademik olarak doğru istatistiksel analizler elde etmektedir.

Tezin editör tarafından okunması

Tezlerin editör okuması hizmetimiz iki şekilde yapılmaktadır. Araştırma tekniği açısından olabileceği gibi dil ve anlatım bakımından bir hizmet de olabilmektedir. Buna birlikte karar veriyoruz. Daha sonra uzmanımız literatürün doğru bir şekilde taranıp taranmadığını, literatğr akışını, kaynakların doğru şekilde alınıp alınmadığını vb. detaylı bir şekilde okuma ve dönüt vermektedir. Burada etik bir konudan bahsetmek gerekmektedir. Biz müşterilerimiz adına literatür taraması yapmıyoruz. Ancak yapılan literatür taramasındaki geliştirilmesi gereken noktaları belirtiyoruz. Hem bilimsel, akademik hem de etik ilkelere uygun bir çalışma yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Anket/Ölçek/Test/Envanter/Görüşme Formu/Gözlem Formu vb. geliştirmeye/uyarlamaya yardım

Ölçme aracının/araçlarının geliştirilmesi ya da uyarlanması aşamasında yapılması gerekenler, kaç kişiye ulaşmak gerektiği, uzman görüşünün ne zaman alınacağı, yapılacak istatistiksel analizler vb. her konuda sizi yönlendiriyoruz. Gerekli analizleri biz yapıyoruz. Madde havuzu oluştururken ölçülecek psikolojik özellik ile ilgili size bilgi veriyoruz. Maddelerinizi inceliyoruz ve dönüt veriyoruz.

SPSS içim Veri Kontrolü ve Girişi

Araştırmanız kapsamında topladığınız nicel ya da nitel verilerinizin girilmesini istiyorsanız firmamız bu hizmeti de vermektedir. Veri girişi oldukça sıkıcı ve hataya açık bir iştir. Bu konuda yeterli olgunluğa sahip profesyonellerle çalışıyoruz. Doğru analizin doğru verilerle yapılacağı bilinci ile verilerinizi giriyor daha sonra bağımsız başka bir kişi tarafından girilmiş verilerin kontrolünü sağlıyoruz. En son istatistiksel olarak doğruluk kontrollerini sağlıyoruz.

Nitel görüşmelerin dökümü

Nitel görüşmelerinizin ses dosyalarının dökümünü yapıyoruz. Bunun için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Görüşmelerin aslına sadık kalarak dökümlerinizi yapıyoruz. Verilerin kontrollerini iki kez yaptıktan sonra müşterilerimize teslim ediyoruz.