Tez

Tezlerin editör okuması ve şekilsel düzenlemeler

Tez

Yazdığınız tezlerin bazen editör okuması yapılması gerekebiliyor. Tezinizi baştan sona kadar detaylı bir şekilde okuyoruz. Bilindiği gibi bilimsel bir araştırma belirlenen bir probleme kanıta dayalı çözüm arama süreci olarak tanımlanmaktadır. Literatürünüzün alandaki bir boşluğa ve probleme işaret edip etmediğini, alıntıların doğru yapılıp yapılmadığını, akışın doğru gidip gitmediğini değerlendiriyor ve size dönüt veriyoruz.

Tezin ilgili üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun şekilsel özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bazen bunu yapmak oldukça yorucu olabilmektedir. Bu konuda firmamız oldukça deneyimlidir. Yazdığınız raporu tez yazım kılavuzuna uygun hale getiriyoruz.